IUSTÉ AFFÄRSJURIDIK    OM IUSTÉ    JURIDIKTJÄNSTER    JURIDIKUTBILDNING     KONTAKT

Sök
Juridisk litteratur från Iusté och I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik

Kunskap och livslångt lärande är nyckeln till framgång.

Priser anges inklusive moms. Endast postens avgifter tillkommer utöver angivna priser. 

Aktiebolagsrätt

Aktiebolagsrätt

9789198214628
NYHET!

Lehrberg, B, Aktiebolagsrätt, 434 s. Hårdpärm.
ISBN 978-91-982146-2-8


Detta är en kombinerad lärobok och handbok i aktiebolagsrätt. Boken ger en stringent översikt av aktiebolagsrätten med fokus på praktiskt och principiellt viktiga frågor. Till dessa hör aktiebolagets avtalsmässiga och organisatoriska struktur; intressenter och ändamål; konsekvenserna av rättshandlande före registreringen; bolagsordning och aktieägaravtal, överlåtelsebegränsningar etc; minoritetsskyddets strukturer, tillgängliga sanktioner av olika slag; ställföreträdarskap, behörighet och befogenhet; förtäckta värdeöverföringar; fusionens och delningens natur och rättsverkningar; personligt betalningsansvar i samband med kapitalbrist samt efterföljande likvidation efter upplösningen. Ett stort antal rättsfall uppmärksammas. De viktiga rättsfallen refereras och kommenteras.
.
Bert Lehrberg är professor i civilrätt vid Uppsala universitet och har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också verksam som skiljeman och konsult i affärsjuridiska frågor bland annat inom aktiebolagsrätten.

494:-


Särskilda erbjudanden just nu!

Paket: Aktieägaravtal och Rättsfallssamling
Du kan nu köpa Aktieägaravtal och bolagsordning tillsammans med Rättsfallssamling i...
800:-984:-
Avtalsrättens grundelement
av Bert Lehrberg

"...ett ovärderligt hjälpmedel för praktikern och ett nödvändigt komplement för den ambitiösa studenten".
405:-422:-
Omförhandlingsklausuler
Lehrberg, Bert, Omförhandlingsklausuler. Betydelse och rättslig behandling, tillämpningsområden, rekvisit och rättsföljder, 2 uppl, IBA Institutet för Bank- och Affärsjuridik, Uppsala 2008
246 sidor Häftad
405:-422:-

Nedan ser du några av våra mest populära titlar

Avtalstolkning
av Bert Lehrberg

"Den ledande och mest uppdaterade framställningen med alla viktiga rättsfall utförligt refererade."
405:-
Praktisk juridisk metod 2015
av Bert Lehrberg

"Boken som verkligen talar om hur man gör när man löser juridiska problem!"
405:-
Köprätt enligt 1990 års köplag
Lehrberg, Bert, Köprätt enligt 1990 års köplag, IBA Institutet för Bank- och Affärsjuridik, Uppsala 2008
516 sidor Häftad
1 049:-
Aktieägaravtal och bolagsordning
av Bert Lehrberg
ISBN 978-91-982146-0-4
200 sidor. Inbunden.

"en bok om hur rättsförhållandena mellan aktieägarna i ett aktiebolag regleras genom olika styrmedel; i första hand aktiebolagslagen, bolagsordningen och aktieägaravtal".
x
405:-
Elektronisk fullgörelse
Lehrberg, Elisabeth, Elektronisk fullgörelse, I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik, Uppsala 2008
368 sidor Häftad
766:-
Rättsfallssamling i aktiebolagsrätt
av Bert Lehrberg

"...innehåller nästan alla rättsfall av någon betydelse".
579:-
Mannen som fick vad han önskade
av Bert Lehrberg

NYHET!

"en mångbottnad saga för vuxna, en modern version av Alladin och anden i lampan".

240:-
SPÖKHISTORIER från Gotland
Lehrberg, B, Spökhistorier från Gotland
177 sidor Kartonage
195:-

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik - tjänster och information.

IUSTÉ AFFÄRSJURIDIK    OM IUSTÉ    JURIDIKTJÄNSTER    JURIDIKUTBILDNING     KONTAKT