IUSTÉ AFFÄRSJURIDIK    OM IUSTÉ    JURIDIKTJÄNSTER    JURIDIKUTBILDNING     KONTAKT

Juridisk litteratur från Iusté och I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik

Kunskap och livslångt lärande är nyckeln till framgång.

Priser anges inklusive moms. Endast postens avgifter tillkommer utöver angivna priser. 

NYHETER

Avtalstolkning 2016
Detta är en kombinerad handbok och lärobok i avtalstolkning. I stort sett saknas lagregler i...
405:-
Praktisk juridisk metod
Praktisk juridisk metod är en grundläggande lärobok – och handbok – i juridisk problemlösning och...
405:-
Aktiebolagsrätt
Detta är en kombinerad lärobok och handbok i aktiebolagsrätt. Boken ger en stringent översikt av...
439:-494:-
Aktieägaravtal och bolagsordning
av Bert Lehrberg
ISBN 978-91-982146-0-4
200 sidor. Inbunden.

"en bok om hur rättsförhållandena mellan aktieägarna i ett aktiebolag regleras genom olika styrmedel; i första hand aktiebolagslagen, bolagsordningen och aktieägaravtal".
x
405:-

Särskilda erbjudanden just nu!

Paket: Aktieägaravtal och Rättsfallssamling
Du kan nu köpa Aktieägaravtal och bolagsordning tillsammans med Rättsfallssamling i...
800:-984:-
Mannen som fick vad han önskade
av Bert Lehrberg

NYHET!

"en mångbottnad saga för vuxna, en modern version av Alladin och anden i lampan".

190:-240:-
SPÖKHISTORIER från Gotland
Lehrberg, B, Spökhistorier från Gotland
177 sidor Kartonage
140:-195:-
Föregående123

Nedan ser du några av våra mest populära titlar

Köprätt enligt 1990 års köplag
Lehrberg, Bert, Köprätt enligt 1990 års köplag, IBA Institutet för Bank- och Affärsjuridik, Uppsala 2008
516 sidor Häftad
799:-1 049:-
Avtalsrättens grundelement
av Bert Lehrberg

"...ett ovärderligt hjälpmedel för praktikern och ett nödvändigt komplement för den ambitiösa studenten".
405:-422:-
Elektronisk fullgörelse
Lehrberg, Elisabeth, Elektronisk fullgörelse, I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik, Uppsala 2008
368 sidor Häftad
766:-
Rättsfallssamling i aktiebolagsrätt
av Bert Lehrberg

"...innehåller nästan alla rättsfall av någon betydelse".
455:-579:-
Förutsättningsläran
Lehrberg, Bert, Förutsättningsläran. Allmänna betingelser för möjligheten att frånträda rättshandlingar på grund av okända eller oförutsedda omständigheter, Iustus Förlag, Uppsala 1989.
619 sidor Inbunden Begränsat antal!
1 200:-
Omförhandlingsklausuler
Lehrberg, Bert, Omförhandlingsklausuler. Betydelse och rättslig behandling, tillämpningsområden, rekvisit och rättsföljder, 2 uppl, IBA Institutet för Bank- och Affärsjuridik, Uppsala 2008
246 sidor Häftad
405:-422:-

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik - tjänster och information.

IUSTÉ AFFÄRSJURIDIK    OM IUSTÉ    JURIDIKTJÄNSTER    JURIDIKUTBILDNING     KONTAKT