IUSTÉ AFFÄRSJURIDIK    OM IUSTÉ    JURIDIKTJÄNSTER    JURIDIKUTBILDNING     KONTAKT

Sök

Aktuella fördjupningskurser

Kommersiell avtals- och processrätt, 20 veckor och 30 högskolepoäng börjar vid månadsskiftet augusti-september vid juridiska fakulteten i Uppsala. Kursen är uppbyggd omkring ett antal omfattande spelade processer som löper över i stort sett hela höstterminen. Varje studentgrupp får sitt eget material utifrån vilket en stämningsansökan i ett mål och ett svaromål i ett annat skall förberedas och inges. Varje grupp är också domare och ansvarar för handläggningen av ett tredje mål. En eller två av huvudförhandlingarna brukar hållas på en advokatbyrå i Stockholm med kvalificerad feedback från skickliga processjurister. Tre av kursens böcker kommer i nya uppdaterade och genomarbetade upplagor i början av augusti: Praktisk juridisk metod (12 uppl), Avtalstolkning (9 uppl) och Avtalsrättens grundelement (3 uppl). Den sistnämnda boken är också rejält utvidgad.Mer information finns här!Om Iusté

Iusté AB biträder med juridisk problemlösning inom affärsjuridiken. Vi hjälper advokater och andra att hantera juridiska problem och vända svåra processuella lägen. Vår omfattande praktiska erfarenhet och höga vetenskapliga kompetens gör oss prisvärda som sakkunniga, skiljedomare och bollplank, Våra kunder är i första hand advokatbyråer, banker, försäkringsbolag och andra svenska eller internationella företag. Kontakta oss på info@iuste.se eller 070 – 5777276.

Aktiebolagsrätt

Aktiebolagsrätt - en handbok och lärobok
Lehrberg, Bert, Aktiebolagsrätt, 2016. 434 s. Hårdpärm.

"en stringent menändå fyllig översikt av aktiebolagsrätten med fokus på praktiskt och principiellt viktiga frågor".
494:-
Aktieägaravtal och bolagsordning
av Bert Lehrberg
200 sidor. Inbunden. Hårdpärm.

"en bok om hur rättsförhållandena mellan aktieägarna i ett aktiebolag regleras genom olika styrmedel; i första hand aktiebolagslagen, bolagsordningen och aktieägaravtal".
405:-
I aktiebolagens skymningsland
Lehrberg, B, I aktiebolagens skymningsland, En studie rörande upplösta aktiebolags rättskapacitet, med beaktande även av rättsläget vid handlande för ett nybildat, ännu ej registrerat aktiebolag, 2000, faksimilupplaga, IBA Institutet för Bank- och Affärsjuridik, Uppsala 2009
297 s häftad
492:-
Rättsfallssamling i aktiebolagsrätt
av Bert Lehrberg

"...innehåller nästan alla rättsfall av någon betydelse".
390:-
 
 

Vad är aktiebolagsrätt?

Aktiebolagsrätten är ett ämnesområde som oftast inte anses behöva någon definition. Aktiebolagsjuridiken är helt enkelt, något obestämt uttryckt, den del av juridiken som är inriktad på aktiebolaget som associationsform. Här är aktiebolagslagen (2005:551) dominerande. Lagen är mycket omfattande och ordrik. I lagens 1 kapitel 1 § finns en lista över de ämnen som de 32 olika kapitlen handlar om. I 9 § finns en lista med hänvisningar avseende olika nyckelord. I anslutning till aktiebolagslagen finns mer detaljerade kompletterande regler i aktiebolagsförordningen (2005:559). Det finns också ett antal ytterligare lagar som helt eller delvis hänförs till aktiebolagsrätten. Nämnas kan lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik - tjänster och information.