IUSTÉ AFFÄRSJURIDIK    OM IUSTÉ    JURIDIKTJÄNSTER    JURIDIKUTBILDNING     KONTAKT

Sök

Aktuella fördjupningskurser

Aktiebolagsrätt med processrätt, 20 veckor och 30 högskolepoäng börjar i mitten av januari vid juridiska fakulteten i Uppsala. Kursen har ett civilrättsligt fokus. En serie diskussionsseminarier syftar till att ge en praktiskt användbar struktur och att belysa centrala frågeställningar, lösningsalternativ och argument. Dessa kompletteras med realistisk fördjupning i omfattande spelade processer, där studenter I basgrupper agerar kärande, svarande och domare eller skiljenämnd. Till stöd för processandet hålls i anslutning till dessa ett antal processrättsliga seminarier. Domarna granskas avslutningsvis vid särskilda domsgranskningsseminarier. Mer information finns här!Om Iusté

Iusté AB biträder med juridisk problemlösning inom affärsjuridiken. Vi hjälper advokater och andra att hantera juridiska problem och vända svåra processuella lägen. Vår omfattande praktiska erfarenhet och höga vetenskapliga kompetens gör oss prisvärda som sakkunniga, skiljedomare och bollplank, Våra kunder är i första hand advokatbyråer, banker, försäkringsbolag och andra svenska eller internationella företag. Kontakta oss på info@iuste.se eller 070 – 5777276.

Aktiebolagsrätt

Aktiebolagsrätt - en handbok och lärobok
Lehrberg, Bert, Aktiebolagsrätt, 2016. 434 s. Hårdpärm.

"en stringent menändå fyllig översikt av aktiebolagsrätten med fokus på praktiskt och principiellt viktiga frågor".
494:-
Aktieägaravtal och bolagsordning
av Bert Lehrberg
200 sidor. Inbunden. Hårdpärm.

"en bok om hur rättsförhållandena mellan aktieägarna i ett aktiebolag regleras genom olika styrmedel; i första hand aktiebolagslagen, bolagsordningen och aktieägaravtal".
405:-
I aktiebolagens skymningsland
Lehrberg, B, I aktiebolagens skymningsland, En studie rörande upplösta aktiebolags rättskapacitet, med beaktande även av rättsläget vid handlande för ett nybildat, ännu ej registrerat aktiebolag, 2000, faksimilupplaga, IBA Institutet för Bank- och Affärsjuridik, Uppsala 2009
297 s häftad
492:-
Rättsfallssamling i aktiebolagsrätt
av Bert Lehrberg

"...innehåller nästan alla rättsfall av någon betydelse".
390:-455,01
 
 

Vad är aktiebolagsrätt?

Aktiebolagsrätten är ett ämnesområde som oftast inte anses behöva någon definition. Aktiebolagsjuridiken är helt enkelt, något obestämt uttryckt, den del av juridiken som är inriktad på aktiebolaget som associationsform. Här är aktiebolagslagen (2005:551) dominerande. Lagen är mycket omfattande och ordrik. I lagens 1 kapitel 1 § finns en lista över de ämnen som de 32 olika kapitlen handlar om. I 9 § finns en lista med hänvisningar avseende olika nyckelord. I anslutning till aktiebolagslagen finns mer detaljerade kompletterande regler i aktiebolagsförordningen (2005:559). Det finns också ett antal ytterligare lagar som helt eller delvis hänförs till aktiebolagsrätten. Nämnas kan lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik - tjänster och information.