IUSTÉ AFFÄRSJURIDIK    OM IUSTÉ    JURIDIKTJÄNSTER    JURIDIKUTBILDNING     KONTAKT

Sök

Aktuella fördjupningskurser

Aktiebolagsrätt med processrätt, 20 veckor och 30 högskolepoäng börjar i mitten av januari vid juridiska fakulteten i Uppsala. Kursen har ett civilrättsligt fokus. En serie diskussionsseminarier syftar till att ge en praktiskt användbar struktur och att belysa centrala frågeställningar, lösningsalternativ och argument. Dessa kompletteras med realistisk fördjupning i omfattande spelade processer, där studenter I basgrupper agerar kärande, svarande och domare eller skiljenämnd. Till stöd för processandet hålls i anslutning till dessa ett antal processrättsliga seminarier. Domarna granskas avslutningsvis vid särskilda domsgranskningsseminarier. Mer information finns här!Om Iusté

Iusté AB biträder med juridisk problemlösning inom affärsjuridiken. Vi hjälper advokater och andra att hantera juridiska problem och vända svåra processuella lägen. Vår omfattande praktiska erfarenhet och höga vetenskapliga kompetens gör oss prisvärda som sakkunniga, skiljedomare och bollplank, Våra kunder är i första hand advokatbyråer, banker, försäkringsbolag och andra svenska eller internationella företag. Kontakta oss på info@iuste.se eller 070 – 5777276.

Bankrätt

Uppsatser i bankrätt
Lehrberg, Bert, Uppsatser i bankrätt. Första samlingen, Norstedts Juridik, Stockholm 2002
326 sidor Häftad
648:-
Moderna betalningsformer
Lehrberg, Bert, Moderna betalningsformer, 3 uppl, I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik, Uppsala 2005
160 sidor Häftad
405:-
 


Vad är bankrätt?

Bankrätten är ett ämne som är funktionellt avgränsat på så vis att dit hänförs de för bankernas verksamhet betydelsefulla delarna av juridiken. Till bankrätten räknas därför i första hand en ”inre kärna” av renodlat bankrelaterad lagstiftning. Till denna hör den egentliga banklagstiftningens till stor del offentligrättsliga regler om etablering av banker, om bedrivande av bankrörelse och om tillsyn över bankverksamheten samt de förekommande associationsrättsliga reglerna om bankernas företagsformer. Till bankrätten hör dessutom de delar av rättssystemet i övrigt som är av särskild betydelse för bankernas verksamhet. Till en ”yttre kärna” i bankrätten kan här hänföras regleringen av de för bankrörelsen i praktiken kännetecknande rörelsegrenarna betalningsförmedling, inlåning och kreditgivning samt handeln med värdepapper. Bland övriga regler som räknas till bankrätten för att de är av särskild betydelse för bankernas verksamhet kan nämnas reglerna om olika typer av avtal och andra rättshandlingar som bankerna utnyttjar i sin verksamhet: kontoavtal, betaltjänster, kreditavtal, fullmakter av olika slag, skuldebrev, växlar, checkar, pantklausuler, borgensåtaganden osv.

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik - tjänster och information.