IUSTÉ AFFÄRSJURIDIK    OM IUSTÉ    JURIDIKTJÄNSTER    JURIDIKUTBILDNING     KONTAKT

Sök


Om Iusté

Iusté AB biträder med juridisk problemlösning inom affärsjuridiken. Vi hjälper advokater och andra att hantera juridiska problem och vända svåra processuella lägen. Vår omfattande praktiska erfarenhet och höga vetenskapliga kompetens gör oss prisvärda som sakkunniga, skiljedomare och bollplank, Våra kunder är i första hand advokatbyråer, banker, försäkringsbolag och andra svenska eller internationella företag. Kontakta oss på info@iuste.se eller 070 – 5777276.

Om vår kursverksamhet

Om ni önskar anlita oss för en företagsanpassad utbildning ber vi er kontakta oss på epostadressen info@iuste.se. Ni kan också på detta sätt anmäla ert intresse för att delta i en öppen kurs i ett visst ämne.

Här är några ämnen för kurser som vi planerar att inom det närmaste året erbjuda som företagsutbildning alternativt öppna kurser:

Praktisk juridisk metod – grundkurs i juridikens arbetssätt

Praktiskt avtalsslut. Att sluta avtal och skriva kontrakt

Värdeöverföringsbegreppet i aktiebolagsrätten

Elektronisk avtals- och kontraktsrätt – avtalsslut, leverans och betalning över Internet mm

Avtalstolkning

Ogiltighet och rättsverkan
Besök även vår huvudsida Affärsjuridik - tjänster och information.

IUSTÉ AFFÄRSJURIDIK    OM IUSTÉ    JURIDIKTJÄNSTER    JURIDIKUTBILDNING     KONTAKT