IUSTÉ AFFÄRSJURIDIK    OM IUSTÉ    JURIDIKTJÄNSTER    JURIDIKUTBILDNING     KONTAKT

Sök

Aktuella fördjupningskurser

Kommersiell avtals- och processrätt, 20 veckor och 30 högskolepoäng börjar vid månadsskiftet augusti-september vid juridiska fakulteten i Uppsala. Kursen är uppbyggd omkring ett antal omfattande spelade processer som löper över i stort sett hela höstterminen. Varje studentgrupp får sitt eget material utifrån vilket en stämningsansökan i ett mål och ett svaromål i ett annat skall förberedas och inges. Varje grupp är också domare och ansvarar för handläggningen av ett tredje mål. En eller två av huvudförhandlingarna brukar hållas på en advokatbyrå i Stockholm med kvalificerad feedback från skickliga processjurister. Tre av kursens böcker kommer i nya uppdaterade och genomarbetade upplagor i början av augusti: Praktisk juridisk metod (12 uppl), Avtalstolkning (9 uppl) och Avtalsrättens grundelement (3 uppl). Den sistnämnda boken är också rejält utvidgad.Mer information finns här!Om Iusté

Iusté AB biträder med juridisk problemlösning inom affärsjuridiken. Vi hjälper advokater och andra att hantera juridiska problem och vända svåra processuella lägen. Vår omfattande praktiska erfarenhet och höga vetenskapliga kompetens gör oss prisvärda som sakkunniga, skiljedomare och bollplank, Våra kunder är i första hand advokatbyråer, banker, försäkringsbolag och andra svenska eller internationella företag. Kontakta oss på info@iuste.se eller 070 – 5777276.

Elektronisk fullgörelse

Elektronisk fullgörelse

9789197496254
Lehrberg, Elisabeth, Elektronisk fullgörelse, I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik, Uppsala 2008
368 sidor Häftad

Den här boken behandlar elektroniska leveranser t ex över Internet av digitala objekt, dvs datafiler med information av olika slag – musik, e-böcker, bilder, filmer, datorprogram m m och de grundläggande juridiska problem som dessa aktualiserar.


Elisabeth Lehrberg är docent i processrätt vid Uppsala universitet där hon bland annat ansvarar för en avancerad 20-veckorskurs som fokuserar på skiljeförfaranden och medling.

766:-Vad är IT-rätt?


IT-rätt är ett relativt nytt rättsområde. Det omfattar de rättsregler som har vuxit fram i anslutning till utvecklingen, särskilt under de senaste årtiondena, av automatisk databehandling och anknytande informationsteknologi, såsom datakommunikation. Som exempel kan nämnas digitala signaturer, elektronisk handel, domäner, fildelning och informationssäkerhet. Dessutom omfattar IT-rätten de frågeställningar som rör traditionella rättsreglers tillämpning på företeelser som sker med tillämpning av sådan teknologi. Som exempel kan nämnas affärsjuridiska frågor rörande elektroniska avtalsslut, elektroniska betalningar och elektronisk fullgörelse av avtal genom leverans av datafiler över datornätverk, yttrandefrihet och skydd för personuppgifter samt den upphovsrättsliga och skatterättsliga behandlingen av hemsidor och domäner.

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik - tjänster och information.