IUSTÉ AFFÄRSJURIDIK    OM IUSTÉ    JURIDIKTJÄNSTER    JURIDIKUTBILDNING     KONTAKT

Sök

Aktuella fördjupningskurser

Aktiebolagsrätt med processrätt, 20 veckor och 30 högskolepoäng börjar i mitten av januari vid juridiska fakulteten i Uppsala. Kursen har ett civilrättsligt fokus. En serie diskussionsseminarier syftar till att ge en praktiskt användbar struktur och att belysa centrala frågeställningar, lösningsalternativ och argument. Dessa kompletteras med realistisk fördjupning i omfattande spelade processer, där studenter I basgrupper agerar kärande, svarande och domare eller skiljenämnd. Till stöd för processandet hålls i anslutning till dessa ett antal processrättsliga seminarier. Domarna granskas avslutningsvis vid särskilda domsgranskningsseminarier. Mer information finns här!Om Iusté

Iusté AB biträder med juridisk problemlösning inom affärsjuridiken. Vi hjälper advokater och andra att hantera juridiska problem och vända svåra processuella lägen. Vår omfattande praktiska erfarenhet och höga vetenskapliga kompetens gör oss prisvärda som sakkunniga, skiljedomare och bollplank, Våra kunder är i första hand advokatbyråer, banker, försäkringsbolag och andra svenska eller internationella företag. Kontakta oss på info@iuste.se eller 070 – 5777276.
Elektronisk fullgörelse

Elektronisk fullgörelse

9789197496254
Lehrberg, Elisabeth, Elektronisk fullgörelse, I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik, Uppsala 2008
368 sidor Häftad

Den här boken behandlar elektroniska leveranser t ex över Internet av digitala objekt, dvs datafiler med information av olika slag – musik, e-böcker, bilder, filmer, datorprogram m m och de grundläggande juridiska problem som dessa aktualiserar.


Elisabeth Lehrberg är docent i processrätt vid Uppsala universitet där hon bland annat ansvarar för en avancerad 20-veckorskurs som fokuserar på skiljeförfaranden och medling.

766:-Vad är IT-rätt?


IT-rätt är ett relativt nytt rättsområde. Det omfattar de rättsregler som har vuxit fram i anslutning till utvecklingen, särskilt under de senaste årtiondena, av automatisk databehandling och anknytande informationsteknologi, såsom datakommunikation. Som exempel kan nämnas digitala signaturer, elektronisk handel, domäner, fildelning och informationssäkerhet. Dessutom omfattar IT-rätten de frågeställningar som rör traditionella rättsreglers tillämpning på företeelser som sker med tillämpning av sådan teknologi. Som exempel kan nämnas affärsjuridiska frågor rörande elektroniska avtalsslut, elektroniska betalningar och elektronisk fullgörelse av avtal genom leverans av datafiler över datornätverk, yttrandefrihet och skydd för personuppgifter samt den upphovsrättsliga och skatterättsliga behandlingen av hemsidor och domäner.

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik - tjänster och information.