IUSTÉ AFFÄRSJURIDIK    OM IUSTÉ    JURIDIKTJÄNSTER    JURIDIKUTBILDNING     KONTAKT

Sök

Aktuella fördjupningskurser

Kommersiell avtals- och processrätt, 20 veckor och 30 högskolepoäng börjar vid månadsskiftet augusti-september vid juridiska fakulteten i Uppsala. Kursen är uppbyggd omkring ett antal omfattande spelade processer som löper över i stort sett hela höstterminen. Varje studentgrupp får sitt eget material utifrån vilket en stämningsansökan i ett mål och ett svaromål i ett annat skall förberedas och inges. Varje grupp är också domare och ansvarar för handläggningen av ett tredje mål. En eller två av huvudförhandlingarna brukar hållas på en advokatbyrå i Stockholm med kvalificerad feedback från skickliga processjurister. Tre av kursens böcker kommer i nya uppdaterade och genomarbetade upplagor i början av augusti: Praktisk juridisk metod (12 uppl), Avtalstolkning (9 uppl) och Avtalsrättens grundelement (3 uppl). Den sistnämnda boken är också rejält utvidgad.Mer information finns här!Om Iusté

Iusté AB biträder med juridisk problemlösning inom affärsjuridiken. Vi hjälper advokater och andra att hantera juridiska problem och vända svåra processuella lägen. Vår omfattande praktiska erfarenhet och höga vetenskapliga kompetens gör oss prisvärda som sakkunniga, skiljedomare och bollplank, Våra kunder är i första hand advokatbyråer, banker, försäkringsbolag och andra svenska eller internationella företag. Kontakta oss på info@iuste.se eller 070 – 5777276.

Juridisk metod

Praktisk juridisk metod 13 upplagan 26 mars 2021
Detta är en grundläggande lärobok – och handbok – i juridisk problemlösning och presentation.
405:-
 
 Vad är juridisk metod?

Vad är juridisk metod? Det är utan tvivel en bra fråga! Juridisk metod är ett juridiskt ämne om vars innebörd det verkar finnas (minst) lika många uppfattningar som det finns juridiska lärare, vetenskapsutövare och andra skribenter med intresse för ämnet. När ämnesrubriken används här syftar vi på den traditionella uppfattningen av den juridiska metoden som en arbetsmetod för att lösa juridiska problem; en metod för juridisk problemlösning, till exempel inom affärsjuridiken. Metoden kan i denna (snävare) mening karakteriseras som ”rättsdogmatikens teori”, dvs en beskrivning av hur man gör för att fastställa innehållet i gällande rätt, lösa juridiska problem och argumentera i juridiska frågor de lege lata (om den lag som gäller) eller de lege ferenda (om den lag som bör gälla för framtiden).

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik - tjänster och information.