IUSTÉ AFFÄRSJURIDIK    OM IUSTÉ    JURIDIKTJÄNSTER    JURIDIKUTBILDNING     KONTAKT

Sök

Aktuella fördjupningskurser

Aktiebolagsrätt med processrätt, 20 veckor och 30 högskolepoäng börjar i mitten av januari vid juridiska fakulteten i Uppsala. Kursen har ett civilrättsligt fokus. En serie diskussionsseminarier syftar till att ge en praktiskt användbar struktur och att belysa centrala frågeställningar, lösningsalternativ och argument. Dessa kompletteras med realistisk fördjupning i omfattande spelade processer, där studenter I basgrupper agerar kärande, svarande och domare eller skiljenämnd. Till stöd för processandet hålls i anslutning till dessa ett antal processrättsliga seminarier. Domarna granskas avslutningsvis vid särskilda domsgranskningsseminarier. Mer information finns här!Om Iusté

Iusté AB biträder med juridisk problemlösning inom affärsjuridiken. Vi hjälper advokater och andra att hantera juridiska problem och vända svåra processuella lägen. Vår omfattande praktiska erfarenhet och höga vetenskapliga kompetens gör oss prisvärda som sakkunniga, skiljedomare och bollplank, Våra kunder är i första hand advokatbyråer, banker, försäkringsbolag och andra svenska eller internationella företag. Kontakta oss på info@iuste.se eller 070 – 5777276.

Juridisk metod

Praktisk juridisk metod
Detta är en grundläggande lärobok – och handbok – i juridisk pro-blemlösning och presentation.
405:-
 
 Vad är juridisk metod?

Vad är juridisk metod? Det är utan tvivel en bra fråga! Juridisk metod är ett juridiskt ämne om vars innebörd det verkar finnas (minst) lika många uppfattningar som det finns juridiska lärare, vetenskapsutövare och andra skribenter med intresse för ämnet. När ämnesrubriken används här syftar vi på den traditionella uppfattningen av den juridiska metoden som en arbetsmetod för att lösa juridiska problem; en metod för juridisk problemlösning, till exempel inom affärsjuridiken. Metoden kan i denna (snävare) mening karakteriseras som ”rättsdogmatikens teori”, dvs en beskrivning av hur man gör för att fastställa innehållet i gällande rätt, lösa juridiska problem och argumentera i juridiska frågor de lege lata (om den lag som gäller) eller de lege ferenda (om den lag som bör gälla för framtiden).

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik - tjänster och information.