IUSTÉ AFFÄRSJURIDIK    OM IUSTÉ    JURIDIKTJÄNSTER    JURIDIKUTBILDNING     KONTAKT

Sök


Om Iusté

Iusté AB biträder med juridisk problemlösning inom affärsjuridiken. Vi hjälper advokater och andra att hantera juridiska problem och vända svåra processuella lägen. Vår omfattande praktiska erfarenhet och höga vetenskapliga kompetens gör oss prisvärda som sakkunniga, skiljedomare och bollplank, Våra kunder är i första hand advokatbyråer, banker, försäkringsbolag och andra svenska eller internationella företag. Kontakta oss på info@iuste.se eller 070 – 5777276.
Praktisk juridisk metod

Praktisk juridisk metod

9789198214659
Detta är en grundläggande lärobok – och handbok – i juridisk problemlösning och presentation. Boken utgår från en sexstegsmetod och utvecklar de kunskaper som problemlösningsmetoden kräver om bland annat konsten att identifiera och systematisera juridiska problem, rättssystemet, juridikens ämnesindelningar, den juridiska tvistelösningsmodellen, juridikens begrepp, rättskällorna och juridikens värderingar. Skriftliga och muntliga presentationer behandlas i ett särskilt kapitel.

Boken är i den nya tionde upplagan uppdaterad och bearbetad. Framställningen om EU-rätten har utvidgats. Nya partier har tillfogats om den juridiska argumentationens grundförutsättningar (”trappa” eller ”våg”), om rättsordningen begreppsstruktur och om fiktioner inom juridiken.

Boken är skriven som lärobok för såväl introducerande som avancerade kurser i juridik och för att följa studenten genom utbildningen och i hans yrkeskarriär. Den kan också vara av värde för yrkesverksamma jurister och andra som vill lära mer om juridisk problemlösning.

Bert Lehrberg är professor i civilrätt vid Uppsala universitet och har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också verksam som skiljeman och konsult i affärsjuridiska frågor.

405:-


IUSTÉ AFFÄRSJURIDIK    OM IUSTÉ    JURIDIKTJÄNSTER    JURIDIKUTBILDNING     KONTAKT